A101_RD Bykoš

Datum: 16.01.2016
Místo: Bykoš u Berouna
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 01/2016 - 12/2016
Společnost: build&build s.r.o.

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
 
Základní kapacity stavby rodinného domu:
zastavěná plocha stavby: 96,4 m2
obestavěný prostor 577 m3
užitná plocha: 135,9 m2
Stavba je navržena pro potřeby investora a bude sloužit k trvalému bydlení. Jedná se o dvoupodlažní objekt s atypickou šikmou střechou. Vnitřní dispozice obsahuje obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2ložnice, pracovnu, 2 koupelny, šatnu, spíž, halu, technickou místnost a hobby místnost.
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Dotčený pozemek je zatím nezastavěný, je zatravněný. Stavební záměr je v souladu s územním plánem.
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Architektonické řešení vychází z místních podmínek, orientace ke světovým stranám a funkční náplně stavby. Hmota objektu je dvoupodlažní s obdélníkovým půdorysem. Je zastřešena atypickou šikmou střechou s plechovou krytinou. Objekt je koncipován jako dřevostavba. Fasáda bude klasicky omítnuta, v některých částech bude obložena cihlovými pásky. Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení budou řešeny dle pokynů architekta.
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
 
Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Vstupním prostorem je hala v přízemí, na kterou navazuje obývací pokoj s kuchyňským koutem, technická místnost a koupelna. Obývací pokoj, jídelna a kuchyně jsou tvořeny jednou místností s přístupem na venkovní terasu. Z venkovní terasy je přístupná hobby místnost s voliérou. V patře je hala se schodíštem, na terou navazuje pokoj pro hosty, pracovna, koupelna, ložnice přes šatnu a terasa na střeše hobby místnosti.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz