A104_RD Jesenice - VAR 2

Datum: 20.05.2017
Místo: Jesenice u Prahy
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 12/2016 - 06/2017
Společnost: build&build s.r.o.

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Základní kapacity stavby:
zastavěná plocha: 153,0 m2
obestavěný prostor: 673,0 m3
užitná plocha: 131,5 m2
Navrhovaná stavba počítá s novostavbou rodinného domu pro jednu rodinu. Parkovací stání jsou navržena na pozemku investora.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pro stavební úpravy objektu se neřeší.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Investiční záměr předpokládá novostavbu rodinného domu pro jednu rodinu. Dotčený pozemek se nachází v jihozápadní okrajové části obce Jesenice, k.ú. Jesenice u Prahy. Cílem je vytvořit současný moderní objekt splňující současné nároky na individuální bydlení jak po stránce vybavení a dispozičního řešení, tak po stránce technologické a materiálové. Návrh předpokládá výstavbu jednopodlažního objektu. Hmotové řešení vychází z jednoduchosti kvádru. Půdorysný tvar je brán jako pojeti „plice“.
Objekt je zastřešen plochou střechou, v severo-západní části pozemku je umistěná plocha pro dva osobní automobily. Jižní a západní fasády jsou otevřeny do zahrady pomocí prosklených ploch.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Z hlediska dispozice se všechny provozy odehrávají na jednom podlaží. Vstup do objektu je situován ze severu. Vstupuje se do prostoru zádveří-chodby, která slouží zároveň jako vstup do velké šatny a technické mistnosti. Z níž je přístupný i velký obývací prostor s kuchyní a jídelnou. Přes pracovní koutek a šatnu se vstupuji do ložnic, které jsou rozmístěny při jiho-východní fasádě objektu, zde jsou prostorná koupelna, wc a sklad.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz