A105_RD Liberec

Datum: 08.08.2016
Místo: Staré Pavlovice, Liberec
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 02/2016 - 08/2016
Společnost: build&build s.r.o.

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
 
Základní kapacity stavby rodinného domu:
zastavěná plocha stavby: 140,8 m2
užitná plocha: 135,5 m2
obestavěný prostor: 620 m3
Stavba je navržena pro potřeby investora a bude sloužit k trvalému bydlení. Jedná se o dvoupodlažní objekt se šikmou střechou. Vnitřní dispozice obsahuje v přízemí obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici, dětský pokoj, pracovnu, koupelnu, wc, šatnu, spíž, halu, technickou místnost a hobby místnost. Patro je vestavěno do prostoru obývacího pokoje, nachází se zde galerie
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Dotčený pozemek je zatím nezastavěný, je zatravněný. Stavební záměr je v souladu s
územním plánem.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Architektonické řešení vychází z místních podmínek, orientace ke světovým stranám a funkční náplně stavby. Hmota objektu je jednopodlažní, v převýšené části je vestavené patro. Objekt má nepravidelný půdorys a je zastřešen pultovou šikmou střechou s plechovou krytinou. Objekt je koncipován jako dřevostavba. Předsazená šikmá fasáda bude klasicky omítnuta, v některých částech bude obložena dřevěným obkladem. Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení budou řešeny dle pokynů architekta.
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
 
Objekt je nepodsklepený. Vstupním prostorem je hala v přízemí, na kterou navazuje
obývací pokoj s kuchyňským koutem, technická místnost, koupelna, wc, šatna a 3 obytné pokoje. Obývací pokoj, jídelna a kuchyně jsou tvořeny jednou místností s přístupem na venkovní terasu a na vestavěné patro.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz