A65_RA65_RD Petříkov

Datum: 01.03.2012
Místo: Petříkov
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 03/2012 - 08/2013
Společnost: build&build s.r.o.

Objekt rodinného domu bude sloužit k bydlení pro čtyřčlennou rodinu s a je situován v severní části pozemku v blízkosti obslužné komunikace tak, že nejmenší vzdálenost k severní hranici pozemku je 3,5m. Vzdálenosti od hranic pozemku jsou: od západní hranice 3,0m, od východní hranice 2,5m.
Rodinný dům je přístupný ze severní strany a proto se snaží ponechat jižní část pozemku  nezastavěnou.
Svým hmotovým řešením se novostavba rodinného domu snaží o nenápadnost. Proto byl zvolen koncept tmavé nízké podnože s umírněným světlým kvádrem v západní partii objektu, aby tvarově objekt odpovídal charakteru zástavby městského typu a současně nepřevyšoval okolní zástavbu.  
 
Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora vytvořit moderní objekt pro bydlení čtyřčlenné rodiny zajišťující všechny potřebné funkce spojené s bydlením.
Návrh byl rovněž determinován situováním pozemku na mírném severním svahu s přístupem ze severu.
Půdorys objektu je obdélníkový se zúženou střední partií zvýrazňující prostor vstupu. Vnější rozměry půdorysu zastavěné plochy jsou přibližně 17,25x9,25m a zastavěná plocha je 165,8m2.
V jihovýchodní partii domu je situována terasa na terénu o celkové zastavěné ploše 57,0m2.
Nástup do objektu je ze severní strany a je umístěn přibližně ve středu severní fasády, přičemž nalevo od vstupu je umístěn vjezd do garáže. Garáž zaujímá východní část objektu, je dimenzována pro dva osobní automobily a její celková čistá podlažní plocha je cca 36m2. Na garáž navazuje sklad zahradního a sezónního náčiní a ze skladu je pak přístup na jižní terasu, kde je v návaznosti na prostor skladu vytvořen kout pro letní kuchyň.
Vstup do domu je kryt vykonzolovaným druhým nadzemním podlažím a spolu s ustoupenou střední partií přízemního podlaží vytváří praktické závětří. Prostor vstupu je tvořen zádveřím, odkud je vstup do šatny, která je průchozí do garáže a zajišťuje tak cestu z/do garáže tzv. „suchou nohou“. Z prostoru vstupu je dále přístupná centrální hala z hlavním schodištěm, odkud je dále přístup do hlavní obytné místnosti v západní partii objektu a do relaxační části nalevo od schodiště.
Hlavní obytná místnost je tvořena kuchyňským koutem se spíží v severní části, odkud je možné vizuálně kontrolovat stání pro automobily hostů a rovněž hlavní vstupní branku na pozemek.
Prostor kuchyně plynule navazuje na jídelnu, která je ve střední partii hlavního obytného prostoru a je tvořena velkorysým jídelním stolem. Jídelna dále přechází do části obývací v jižní části obytného prostoru, kde je situována sedací souprava, obývací stěna, která je spojena s krbem ve středu prostoru. Z obývacího pokoje ja zajištěn přístup na jižní terasu a na jižní zahradu.
 
 
Druhé nadzemní podlaží je po obvodu překonzolané nad půdorys přízemí a zaujímá pouze západní partii objektu nad obytným prostorem. Hrubá podlažní plocha 2.np je přibližně 112m2. Nad prostorem garáže je již plochá střecha, která zčásti slouží jako terasa 2.np.
Horní podlaží je přístupné po hlavním schodišti. Na schodiště navazuje chodba, odkud je přístupná východní venkovní terasa na střeše 1.np, dále šatna, wc, koupelna, pokoj pro hosty v jihovýchodní části, dva dětské pokoje v jihozápadní části a ložnice se šatnou v severovýchodní části.
 
Objekt je navržen jako současný moderní rodinný dům kompaktního tvaru s garáží zakomponovanou v hmotě objektu. Jeho dvě hmoty – přízemní dlouhá nízká podnož a vrchní úsporný kvádr vytvářejí esteticky umírněný celek založený na kontrastu dvou hmot, což se projevuje i v materiálovém řešení. Zatímco přízemí je řešeno tmavě šedou omítkou, Horní kvádr je řešen světlým palubkovým obkladem.
 
Střecha objektu je původně navržena jako plochá – jak nad 1.np, tak i nad 2.np. Nad 2.np bxla následně vytvořena lehká ocelová konstrukce, která bude v budoucnu sloužit jako nosič solárních kolektorů či fotovoltaických panelů a současně splňuje kritéria platného územního plánu, předepisujícího šikmou střechu objektů. Krytina této šikmé střechy bude lehká, tvořena tmavě červeným trapézovým plechem, který je rovněž odpovědí na přísně předepsanou barvu krytiny…
 
Plošné ukazatele:
 
Dispoziční uspořádání objektu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. nadzemní podlaží
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Účel místnosti                                                                                                S[m2]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.01    Vstup                                                                                                            4,80
1.02    Šatna                                                                                                            4,44
1.03    Centrální hala                                                                                                 6,35
1.04    WC                                                                                                                1,76
1.05    Technická místnost                                                                                                     2,50
1.06    Relax / domácí práce                                                                                      12,1
1.07    Spíž                                                                                                               2,85
1.08    Kuchyňský kout                                                                                               10,0
1.09    Obytná místnost s jídelnou                                                                             41,7
1.10    Sauna                                                                                                            3,5
1.11    Sklad                                                                                                            7,60
1.12    Garáž                                                                                                            36,8
1.13    Terasa                                                                                                          57,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.NP bez garáže                                                                                                    90,0
1.NP s garáží                                                                                                        126,8
1.NP s terasou                                                                                                      183,8
 
2. nadzemní podlaží
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Účel místnosti                                                                                                S[m2]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.01    Chodba                                                                                                         14,5
2.02    Hostinský pokoj / pracovna                                                                             8,80
2.03    Dětský pokoj                                                                                                   12,3
2.04    Dětský pokoj                                                                                                   10,3
2.05    Šatna                                                                                                             5,20
2.06    Ložnice                                                                                                         12,5
2.07    Lázeň                                                                                                             9,60
2.08    wc                                                                                                                 1,70
2.09    Šatna                                                                                                            2,40
2.10    Terasa                                                                                                           14,6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.NP bez terasy                                                                                                    77,3
2.NP s terasou                                                                                                      91,9
 
1.+2.NP obytné místnosti celkem                                                                         167,3
1.+2.NP včetně garáže a teras                                                                              275,7

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz