A81_RD Dobříš

Datum: 01.08.2014
Místo: Dobříš
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 08/2014 - 12/2016
Společnost: build&build s.r.o.

Urbanistické řešené lokality bude rekonstrukcí a přístavbou dotčeno jen minimálně a týká se samotného vzhledu objektu, který bude ve svém výrazu změněn z objektu s šikmou střechou na dvoupodlažní objekt s atikami přetaženými do stejné výškové úrovně a vytvářející dojem ploché střechy. Celková hmota objektu se změní i navrženou přístavbou, která nahradí původní zádveří a bude přimknuta k celkové hmotě objektu tak, aby byl vytvořen kompaktní tvar s ustupující severní linií objektu na samostatné 3 celky (kvádry).   
Stávající pozemek u objektu nebude přestavbou dotčen. Zastavěná plocha objektu se oproti původnímu stavu zvýší ze 120m2 na 135,5m2. Celková výška objektu bude naopak snížena z původních 9,4m (hřeben v nejvyšší části původní střechy) na 7,9m.
 
Architektonické řešení objektu rodinného domu vychází z přání investora realizovat umírněný, moderní, účelný a úsporný rodinný dům s plochou střechou, který by svým výrazem reflektoval současné trendy moderní architektury a aby rovněž zvýšil užitnou plochu objektu při minimální změně zastavěné plochy objektu tak, aby vytvořil komfortní objekt pro bydlení čtyřčlenné rodiny a maximálně rovněž využil konfiguraci stávajícího objektu s možností jeho částečného zachování.
Stavební úpravy byly navrženy tak, aby byl stávající objekt zachován ve své suterénní části a rovněž v úrovni 1np. Byla navržena přístavba objektu na místě stávajícího přístavku zádveří, tato přístavba byla výškově dorovnána do úrovně nově navrženého 2.np a byla hmotově přičleněna ke stávajícímu objektu. V úrovni 1np byly změněny okenní otvory, vybourány příčky a byla celkově změněna dispozice objektu s tím, že schodišťová sekce byla zachována.
V úrovni 2.np bylo navrženo odstranění stávajícího podkroví, střechy až do úrovně stávajícího věnce. Následně byla navržena nástavba 2.np, které bude zastřešeno pultovou střechou, vizuálně schovanou za převýšenými atikami tak, aby vzhled objektu vyvolával dojem moderní funkcionalistické vily s plochou střechou. Okna na fasádách byla změněna v úrovni 1np, v úrovni 2np byla nevržena tak, aby částečně korespondovala s rozmístěním a rytmem oken v přízemí.
Dispozice objektu byla až na suterénní část zcela změněna. Konceptem pro dispoziční uspořádání byla myšlenka zónového uspořádání podlaží, kdy v úrovni 1np je denní zóna, v 2np pak soukromá ložnicová část.
Půdorys objektu je nepravidelný, s uskakovanou linií severní fasády, která reflektuje původní členění objektu a je propsána do nové přístavby při západní fasádě. Je tak vytvořen pravidelný rytmus půdorysným zalomením tvaru směrem do ulice.
 
Fasády jsou řešeny dvěma odstíny omítek, bílé a světle šedivé, které jsou aplikovány tak, aby podpořili oddělené uskočených hmot a vizuálně tak zmenšily měřítko velkých fasádních ploch. Celková plocha fasády je 388 m2. Z toho celková plocha oken a dveří je m2.
 
Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka. Povrchy podlah budou s největší pravděpodobností řešeny jako dřevěné lamelové, v koupelnách pak budou řešeny dlažbou.
Stěny budou řešeny klasickou výmalbou, v koupelnách bude použit keramický obklad.
 
Dispozičně je objekt řešen velmi prakticky. Vstup do objektu je ze severní strany a vstupuje se do prostoru zádveří nově vytvořené přístavby objektu, kde je rovněž prostor pro odložení svrchních částí oděvů např. do vestavěné šatní skříně apod. Odtud se dále vstupuje do chodby, přisvětlené západním oknem a přes chodbu je vytvořena samostatná šatna s vestavěnými skříněmi pro uložení šatů sezónních, ale i pro denní nošení. Z chodby se dále pokračuje do hlavní obytné části objektu, kde je v centrální partii vytvořena hala s kuchyňským koutem. Odtud jsou dále přístupny další prostory, zejména pak hlavní obytný prostor obývacího pokoje s jídelnou v jižní partii, dále hostinský pokoj a lázeň s wc v severní části půdorysu.
Z chodby v 1np jsou dále přístupny schodiště do suterénu a rovněž do 2np. V 2np navazuje na schodiště hlavní komunikační chodba, odkud jsou přístupné všechny místnosti – ložnice rodičů, dva dětské pokoje, lázeň s wc a hobby místnost v západní části (nově přistavěná část). Chodba v 2.np je dimenzována tak, aby byla možnost ji vybavit vestavěnými šatními skříněmi.
V suterénu jsou navrženy provozní prostory, sklady a kotelna.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz