K_A48_RD Krásná Hora

Datum: 10.01.2011
Místo: Žákovec, Krásná Hora
Stupeň: STS, DSP, DPS
Realizováno: 01/2011 - 06/2011
Společnost: build&build s.r.o.

Jedná se o vestavbu nového objektu do stávající stodoly. Unikátní zadání vytváří případný vzor pro znovuoživení starších zemědělských objektů.

- architektonické řešení

Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora zajistit plnohodnotné prostory k bydlení pro dvě osoby, přičemž požadavkem byl přízemní objekt, který svou velikostí výrazně nepřekročí objem stávající stodoly.
Půdorys objektu má tvar písmene T, kde převážná část půdorysu zaujímá prostor obdélníkového půdorysu stodoly, na východní straně je objekt částečně vyhřezlý mimo tento půdorys, kde je rovněž situována pobytová terasa.  
Nástup do objektu je ze západní strany. Vstupní hala se šatní skříní ústí do hlavní obytné místnosti s kuchyňským koutem, která je situována v jižní partii stavby. Pro zajištění světelné pohody a pro využití jižního pohledu bude stávající jižní štít stodoly probourán pro vytvoření velkého prosvětlovacího otvoru, který bude zajišťovat průhled a přirozené osvětlení hlavní obytné místnosti.
Z hlavní obytné místnosti je vstup do ložnice ve východní části. Ložnice má svoji šatnu a je situována v části mimo půdorys stávající stodoly. Z ložnice a z obytné místnosti je přístup na jihovýchodní pobytovou terasu nabízející výhled do krajiny.
Z ložnice je rovněž vstup do koupelny, která je také přístupná ze vstupní haly. Ke koupelně je v severní partii navržena relaxační zóna v podobě místnosti pro páru.
Ze vstupní haly je rovněž přístup do technické místnosti, kde je umístěna technologie vytápění i technologie výparníku pro páru v relaxační místnosti.
Kolem vestavěného objektu je navržen obslužný chodníček/terasa k zajištění fasádních úprav apod.
 
Zastřešení objektu je provedenou pultovou střechou se sklonem 5°.
Provedení fasády bude jednoduché, dřevěným palubkovým obkladem.
 
- stavebně technické řešení
Novostavba rodinného domu bude provedena technologií dřevostavby v nízkoenergetickém standardu.
Založení objektu bude provedeno metodou crawl-space:
- vybagrují se základové pasy, které se vybetonují betonem (asi C20/25) s vyčnívající armaturou
- na to se vystaví základové pasy ze ztraceného bednění do výšky 300mm (kde nejsou pasy, budou patky)
- na takto připravené betonové základové konstrukce se pokládají BSH nosníky navržené dimenze
- na takto připravený rastr se vytváří již dřevěná podlahová deska, která je zespodu zaklopena OSB deskami
- podlahová deska je z rastru KVH profilů navržené dimenze (mezi KVH profily je tepelná izolace)  a shora pobitá opět OSB deskami
- pod obvodovými stěnami jsou na desce připraveny základové prahy z KVH profilů na plocho
stěny jsou provedeny v klasické technologii dřevostavby
Základová, resp. podlahová deska bude tímto provedením ochráněna před vlhkostí a případným radonovým zářením.

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz